חניכי מחנה 'בני תורה' שבראשות הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הגיעו למעמד מיוחד במתחם תולדות אהרן סמוך לציון הרשב"י במירון. במעמד השתתף גם זקן המשגיחים הגה"צ רבי דב יפה שליט"א. הנעימו את המעמד מקהלת "נרננה" בליווי ה"בעלי מנגנים" ר' מוטי שטיינמץ ור' יענקי דסקל • צילום: שוקי לרר

resized_DSC_1729 מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (1) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (2) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (3) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (4) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (5) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (6) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (7) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (8) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (9) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (10) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (11) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (12) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (13) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (14) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (15) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (16) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (17) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (18) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (19) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (20) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (21) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (22) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (23) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (24) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (25) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (26) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (27) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (28) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (29) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (30) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (31) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (32) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (33) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (34) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (35) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (36) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (37) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (38) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (39) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (40) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (41) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (42) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (43) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (44) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (45) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (46) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (47) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (48) מחנה בני תורה הגרבמ אזרחי במירון עו (49)