‏במסגרת ביקור הבזק אצל אמו הרבנית הצדקנית תליט"א, ערך כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א את שולחנו הטהור בקאנטרי שבמחנה 'דברי חיים' צאנז שבארה"ב, בצוותא חדא עם גיסו כ"ק האדמו"ר מזוויעהל ארה"ב שליט"א • גלריה

מחנה 'דברי חיים' צאנז האדמו''ר מצאנז שבת בקאנטרי שבארה''ב (1)

מחנה 'דברי חיים' צאנז האדמו''ר מצאנז שבת בקאנטרי שבארה''ב (2)

מחנה 'דברי חיים' צאנז האדמו''ר מצאנז שבת בקאנטרי שבארה''ב (3)

מחנה 'דברי חיים' צאנז האדמו''ר מצאנז שבת בקאנטרי שבארה''ב (4)