בשבוע שעבר (שלישי) התקיימה שמחת הבר מצווה לנין מרן ראש ישיבת גרודנא הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין בעל ה'מעגלי צדק' זצוקללה"ה, נכד לחתנו ראש הישיבה הגאון רבי משה שמידע שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי יעקב שמידע שליט"א בעל ה'מעדני שי' על הש"ס, השמחה נערכה באולמי בעלזא ברחוב חטיבת הנגב ברובע ז' באשדוד.

האדמו''ר מפיטסבורג בשמחה (1) האדמו''ר מפיטסבורג בשמחה (4) האדמו''ר מפיטסבורג בשמחה (5) האדמו''ר מפיטסבורג בשמחה (6) הגר''א דויטש מר''י פוניבז' בשמחה (1) הגר''א דויטש מר''י פוניבז' בשמחה (2) הגרח''פ הורביץ קב דחסידי בעלזא בשמחה הגרצ''ה ויזניצר רב דחסידי ויזניץ אשדודו בשמחה הגר''ש אויערבאך בשמחה הגר''ש אויערבאך נושא דברים בשמחה (1) הגר''ש אויערבאך נושא דברים בשמחה (2) חתן הבר מצוה משמיע להגר''ש אויערבאך את הדרשה (1) חתן הבר מצוה משמיע להגר''ש אויערבאך את הדרשה (2)