קהל חסידים רב השתתפו במעמד סיום זמן קיץ בשילוב מעמד סיום מסכת בבא בתרא וחלוקת פרסים בישיבת 'דרכי משה' דחסידי פינסק קרלין, בראשות כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א • צילום: שמואל דריי

פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (1) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (2) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (3) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (4) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (5) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (6) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (7) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (8) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (9) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (10) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (11) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (12) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (13) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (14) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (15) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (16) פינסק קרלין מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה' (17)