הגאב"ד הגאון הגדול רבי אשר וייס שליט"א שוהה בימים אלו למנוחה בהרי האלפים בגבול צרפת - שוויץ עם קבוצת תלמידים ומקורבים • גם שם מסר הגאב"ד שליט"א שיעורי תורה בהשתתפות רבים מנופשים במקום • צילום א. פישר

רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (1) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (2) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (3) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (4) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (5) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (6) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (7) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (8) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (9) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (10) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (11) רבי אשר וייס בשוייץ אב עו (12)