מעמד יומא טב''א לרבנן - נערך בקהילת סאטמאר בית שמש. מעמד סיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים במסגרת חבורת 'יסודי התורה' שנוסד ע"י כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בשילוב מעמד לכבוד אברכי כולל סאטמאר בית שמש שעמדו על כור המבחן על הלכות תערובות אצל גדולי הרבנים שליט''א • צילום ברוך אוביץ

DSCF0740מעמד יסודי התורה בית שמש (1) מעמד יסודי התורה בית שמש (2) מעמד יסודי התורה בית שמש (3) מעמד יסודי התורה בית שמש (4) מעמד יסודי התורה בית שמש (5) מעמד יסודי התורה בית שמש (6) מעמד יסודי התורה בית שמש (7) מעמד יסודי התורה בית שמש (8) מעמד יסודי התורה בית שמש (9) מעמד יסודי התורה בית שמש (10) מעמד יסודי התורה בית שמש (11) מעמד יסודי התורה בית שמש (12) מעמד יסודי התורה בית שמש (13) מעמד יסודי התורה בית שמש (14) מעמד יסודי התורה בית שמש (15)