מוסיף והולך: מעמד סיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים בקהילת סאטמאר בירושלים

צפו בתמונות ממעמד סיום מסכת עירובין והתחלת מסכת פסחים במסגרת חבורת יסודי התורה בקהילת סאטמאר בירושלים • המעמד אורגן ע"י ועד שיעורי תורה דחסידי סאטמאר בירושלים ונתייסד ע"י כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בעת ביקורו האחרון בארה"ק

סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (1) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (2) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (3) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (4) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (5) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (6) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (7) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (8) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (9) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (10) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (11) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (12) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (13) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (14) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (15) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (16) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (17) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (18) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (19) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (20) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (21) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (22) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (23) סאמאר ירושלים סיום מסכתא במסגרת יסודי התורה אב עו (24)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו