צפו בתמונות מהמסיבה השנתית בישיבת "מהרי"ם דושינסקיא" בבית שמש לרגל "סיום מסכת פסחים ומסכתות בבא קמא ובבא מציעא" וחלוקת תעודות למצטיינים בחברת "ותלמודו בידו" בהשתתפות רבני הישיבה ובראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א והגה"צ רבי מרדכי יהודא דושינסקיא שליט"א רב קהילת מהרי"ץ דושינסקיא בית שמש • צילום: שלומי טריכטר

דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (1) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (2) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (3) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (4) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (5) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (6) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (7) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (8) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (9) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (10) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (11) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (12) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (13) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (14) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (15) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (16) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (17) דושינסקיא מסיבה שנתית ע''ו (18)