כ"ק האדמו"ר מדאראג שליט"א הורה לקהל חסידיו לערוך סדר לימוד מיוחד של שלושה ימים שבו מתכנסים קהל החסידים מכל רחבי הארץ במרכז החסידות בבני ברק והוגים ומוסיפים בלימוד התורה בפרט בימים אלו ימי בין הזמנים • צילום: שוקי לרר

דארג לימוד בין הזמנים אב עו (1) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (2) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (3) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (4) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (5) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (6) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (7) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (8) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (9) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (10) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (11) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (12) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (13) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (14) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (15) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (16) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (17) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (18) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (19) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (20) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (21) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (22) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (23) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (24) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (25) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (26) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (27) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (28) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (29) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (30) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (31) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (32) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (33) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (34) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (35) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (36) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (37) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (38) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (39) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (40) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (41) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (42) דארג לימוד בין הזמנים אב עו (43)