אדמו"רים ורבנים רבים נופשים בשבועות האחרונים בעיר המוקבלים עיה"ק צפת, צלם האתר שוקי לרר שהגיע לנפוש בבירת הגליל תיעד גלריה גדולה של האדמו"רים והרבנים בתפילה ובלימוד בשהותם בנופש בעיר • תיעוד מרהיב

1 מלווה מלכה בבית המדרש של רבי חיים ויטאל  זי'ע (1)

1 מלווה מלכה בבית המדרש של רבי חיים ויטאל  זי'ע (2)

1 מלווה מלכה בבית המדרש של רבי חיים ויטאל  זי'ע (3)

1 מלווה מלכה בבית המדרש של רבי חיים ויטאל  זי'ע (4)

1 מלווה מלכה בבית המדרש של רבי חיים ויטאל  זי'ע (5)

1 מלווה מלכה בבית המדרש של רבי חיים ויטאל  זי'ע (6)

2 הרב ויסבקר בצפת (1)

2 הרב ויסבקר בצפת (2)

3 הגאון רבי גמליאל רבינוביץ בתפילה בצפת (1)

3 הגאון רבי גמליאל רבינוביץ בתפילה בצפת (2)

3 הגאון רבי גמליאל רבינוביץ בתפילה בצפת (3)

3 הגאון רבי גמליאל רבינוביץ בתפילה בצפת (4)

3 הגאון רבי גמליאל רבינוביץ בתפילה בצפת (5)

3 הגאון רבי גמליאל רבינוביץ בתפילה בצפת (6)

4 הרב ברמן בלעלוב בצפת (1)

4 הרב ברמן בלעלוב בצפת (2)

5 האדמו''ר מלייפניק במנוחה בעיה''ק צפת מתפלל שחרית בביהמ'ד לעלוב בצפת (1)

5 האדמו''ר מלייפניק במנוחה בעיה''ק צפת מתפלל שחרית בביהמ'ד לעלוב בצפת (2)

5 האדמו''ר מלייפניק במנוחה בעיה''ק צפת מתפלל שחרית בביהמ'ד לעלוב בצפת (3)

5 האדמו''ר מלייפניק במנוחה בעיה''ק צפת מתפלל שחרית בביהמ'ד לעלוב בצפת (4)

6 ראש ישיבת חכמי לובלין הגאון רבי חיים וואזנר שליט''א (1)

6 ראש ישיבת חכמי לובלין הגאון רבי חיים וואזנר שליט''א (2)

6 ראש ישיבת חכמי לובלין הגאון רבי חיים וואזנר שליט''א (3)