כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א שנופש בשבועות האחרונים בעיירת בלה פלאן שבצרפת נצפה לומד יחד עם החברותא, ובנאות דשא בהרים • צילום: חצר בית קרעטשניף סיגעט

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (1)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (2)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (3)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (4)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (5)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (6)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (7)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (8)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (9)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (10)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (11)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (12)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (13)

צרפת האדמור מקרעטשניף סיגעט בנאות דשא ובלימוד עם החברותא (14)