אמש (ראשון) התקיים מעמד קדשינו כינוס נגד פגעי הטכנולגיה שנערך בפקודת קדשו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א לחסידים תושבי מאנסי • צילום: אחים לענטשעווסקי

במעמד השתתפו מאות חסידי צאנז קלויזנבורג תושבי העיר מאנסי. דברי פתיחה נשא יו"ר המעמד הרבני החסיד ר' משה שמעון וואלדמאן הי"ו חבר הנהלת קהילת צאנז קלויזענבורג במאנסי, את משא הקודש נשא הגה"צ דומ"ץ ק"ק צאנז קלויזנבורג במאנסי שליט"א כאשר בראשית דבריו הביא את ברכת הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לכינוס קודש זה.

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (1)

כמו"כ נשאו דברים המנהלים הרוחניים של רשת מוסדות צאנז קלויזנבורג במונסי, ה"ה מנהל התלמוד תורה, מנהל הישיבה לצעירים ויו"ר וועד החינוך של בית החינוך לבנות
.
דברי נעילה נשא הרה"ג רבי בערל טאובר שליט"א מגיד מישרים במאנסי.

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (2)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (3)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (4)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (5)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (6)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (7)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (8)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (9)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (10)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (11)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (12)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (13)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (14)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (15)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (16)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (17)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (18)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (19)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (20)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (21)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (22)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (23)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (24)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (25)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (26)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (27)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (28)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (29)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (30)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (31)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (32)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (33)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (34)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (35)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (36)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (37)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (38)

'מעמד קדשינו' כינוס נגד פגעי הטכנולוגיה בצאנז קלויזנבורג (39)