מדהים לראות את בני הישבות רוקדים ביחד עם מרנן ראשי הישבות הקדושות, מרגש ומחזק לראות את המחזה הזה – ואין שום ספק שזה מאוד מחזק את הבחורים לקראת זמן אלול הבעל"ט