ביום חמישי האחרון בקעמפ שע"י איחוד בני הישיבות בירוחם, נערך פאנל מיוחד ומרתק בהשתתפות המשגיח הגר"ד יפה, הגר"צ דרבקין, הגרש"י בורנשטיין, הגרא"י קוק, הגר"ש גלאי והגר"א לוי, בהנחייתו של הרב הלל מן • צלם האתר שוקי לרר שהשתתף בפאנל תיעד גלריה.

במהלך הפאנל הובאו דברי מרן הגר"י אדלשטיין ע"י חתנו הגר"ז ויסקי מראשי ישיבת קמניץ, עוד במהלך הערב במעמד מרנן ורבנן ובאופן מיוחד, סיפר הרב חיים מרדכי הערץ את סיפור נס הצלתו מחייים למוות ואת חסדי ה' עימו.

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (1)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (2)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (3)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (4)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (5)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (6)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (7)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (8)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (9)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (10)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (11)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (12)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (13)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (14)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (15)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (16)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (17)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (18)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (19)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (20)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (21)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (22)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (23)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (24)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (25)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (26)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (27)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (28)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (29)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (30)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (31)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (32)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (33)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (34)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (35)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (36)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (37)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (38)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (39)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (40)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (41)

ירוחם קעמפ' שע''י 'איחוד בני הישיבות בבית הארחה • גלריה (42) ראשונה