כ"ק האדמו''ר מזלאזיץ שליט''א ששוהה למנוחה באירופה, ערך את שולחנותיו הטהורים בשב"ק באכסנייתו, צפו בגלריה מסעודה שלישית ותפילת ערבית. כמו כן נצפה מטייל במשך השבוע בשפאציר יחד עם מקורביו • גלריה

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (1)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (2)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (3)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (4)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (5)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (6)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (7)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (8)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (9)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (10)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (11)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (12)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (13)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (14)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (15)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (16)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (17)

האדמו''ר מזלאזיץ במנוחה באירופה • מרהיב (18)