מסעו של הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' לפולין עמד השנה בסימן ארבעים שנה ליסודה של ישיבת 'עטרת ישראל' בשכונת בית וגן בירושלים • צפו בתיעוד ראשון מהמסע בתפילה בציון רבי אלימלך מליזענסק • צילום: שוקי לרר - צלם המסע

מסעו של הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' לפולין עמד השנה בסימן ארבעים שנה ליסודה של ישיבת 'עטרת ישראל' בשכונת בית וגן בירושלים.
במהלך המסע הגיע ראש הישיבה עם חברי המשלחת לעיירת ליז'ענסק לפקוד את ציונו של רבי אלימלך מליזענסק זיע"א שם יחד עם משתתפי המסע נערכה תפילה מרגשת בבכיות על עם ישראל ותורמי הישיבה, במשך זמן רב הגרב"מ אזרחי מקריא כל שם ושם בפרטות, כשבנו הגרב"צ אזרחי ניגש לאמירת תהילים פסוק בפסוק.
לאחר מכן נשא דברים ראש הישיבה שציין את היות המקום כמקום מסוגל לתפילה, וביקש מכולם לקבל קבלות טובות להוסיף בלימוד התורה ומעשים טובים.
במסע גם השתתף הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון שמפאת היותו כהן עמד מחוץ לאוהל בליזענסק.

הגרב''מ אזרחי בליזענסק (1) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (2) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (3) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (4) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (5) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (6) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (7) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (8) הגרב''מ אזרחי בליזענסק (9)