אתמול התקיימה בבני ברק שמחת נישואי נכד הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק, בן לבנו הרה"ג אברהם יעקב זילברשטיין שליט"א ר"מ ישיבת אורחות תורה וראש כולל קצות החושן • בסידור קידושין כובד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א • צילום: שוקי לרר

נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (1) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (2) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (3) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (4) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (5) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (6) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (7) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (8) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (9) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (10) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (11) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (12) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (13) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (14) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (15) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (16) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (17) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (18) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (19) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (20) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (21) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (22) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (23) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (24) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (25) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (26) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (27) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (28) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (29) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (30) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (31) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (32) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (33) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (34) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (35) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (36) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (37) נישואי נכד הגר''י זילברשטיין (38)