ביומא דהילולא קדישא של רשכבה"ג מרא ארעא דישראל הגה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמאר זיע"א, התכנסו אדמו"רים ורבנים בראשות כ"ק מרן גאב"ד וחברי הבד"ץ שליט"א לנוכח הכבדת עול המיסים על בניני מוסדות התורה והחינוך על טהרת הקודש בארץ ישראל • צילום: שוקי לרר

כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (1) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (2) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (3) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (4) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (5) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (6) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (7) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (8) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (9) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (10) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (11) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (12) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (13) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (14) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (15) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (16) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (17) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (18) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (19) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (20) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (21) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (22) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (23) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (24) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (25) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (26) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (27) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (28) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (29) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (30) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (31) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (32) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (33) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (34) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (35) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (36) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (37) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (38) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (39) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (40) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (41) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (42) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (43) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (44) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (45) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (46) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (47) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (48) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (49) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (50) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (51) כינוס להצלת תלמודי התורה העדה החרדית בראשות הגאבד (52)