בחסידות סאטמאר ציינו בשבוע האחרון את הילולת מייסד השושלת הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע • לרגל ההילולא פקדו המונים ובראשם אדמורי"ם ורבנים את הציון הקדוש באוהל אדמור"י סאטמאר בית העלמין בקרית יואל • צפו בגלריה

 

יומא דהילולא בצל האדמו"ר מסאטמאר שליט"א
תפילת שחרית בהיכל הישיב"ג • לחיים טיש אחר שחרית וסיום ששה סדרי משנה • העליה לציון הק'
הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (1) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (2) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (3) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (4) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (5) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (6) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (7) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (8) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (9) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (10) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (11) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (12) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (13) הילולת הדברי יואל בסאטמאר עו (14)

שלחן הטהור של כ"ק האדמו"ר שליט"א בביהמ"ד הגדול קרית יואל מונרו
משולב עם הדינער השנתי לטובת הישיבות גדולות ד'סאטמאר בקרית יואל

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

טיש ודינר השנתי סאטמאר כו אב עו (25) טיש ודינר השנתי סאטמאר כו אב עו (26) טיש ודינר השנתי סאטמאר כו אב עו (27) טיש ודינר השנתי סאטמאר כו אב עו (28)

העליה לציון הקדוש בקרית יואל של אלפי בית ישראל ובראשם אדמורי"ם ורבניםעליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (1) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (2) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (3) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (4) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (5) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (6) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (7) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (8) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (9) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (10) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (11) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (12) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (13) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (14) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (15) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (16) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (17) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (18) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (19) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (20) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (21) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (22) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (23) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (24) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (25) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (26) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (27) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (28) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (29) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (30) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (31) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (32) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (33) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (34) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (35) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (36) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (37) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (38) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (39) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (40) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (41) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (42) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (43) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (44) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (45) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (46) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (47) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (48) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (49) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (50) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (51) עליה לציון הדברי יואל מסאטמאר עו (52)ו