כ"ק האדמו"ר מבערגסאז בית שמש שליט"א, ביקר בשבוע שעבר במעונם של האדמו"רים והרבנים, גדולי ישראל לקראת שמחת נישואי בתו שתתקיים אי"ה היום בשעטומ"צ באולמי פארהנד בבית שמש, עב"ג בן הרה"צ רבי אשר ישעיה'ו אייכנשטיין שליט"א רב ביהמ"ד ספינקא בני ברק, חתן כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א • צילום: רעבישע נייעס

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (1)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (2)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (3)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (4)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (5)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (6)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (7)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (8)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (9)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (10)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (11)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (12)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (13)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (14)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (15)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (16)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (17)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (18)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (19)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (20)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (21)

וְהָא אַזְמִין • האדמור מבערגסאז בבתי האדמורים והרבנים להזמינם לשמחת נישואי בתו (22)