המוני תושבי אשדוד השתתפו במהלך השבת האחרונה בעריכת ה"באטע" והסעודה שלישית שערך הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א באולם שע''י מוסדות בית מלכה ברח' רב חיסדא ברובע ז' אשדוד.

רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (1) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (2) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (3) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (4) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (5) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (6) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (7) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (8) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (9) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (10) רבי אלימלך בידרמן באשדוד ר''ח אלול ע''ו (11)