העיר אשדוד קיבלה את הגר"ש עמאר לקראת חצות לילה בית הכנסת ''אוהל אברהם' ברובע ז' שהיה מלא עד אפס מקום. בדבריו עמד הגר"ש עמאר על חשיבות אמירת הסליחות מי חיברם ותיקנם וכן על גודל מעלת הניגון שבסליחות • הראשון לציון הגר"ש עמאר רבה של ירושלים נשאר לתפילת הסליחות עם קהל ההמונים כאשר לפני התיבה עבר החזן הדגול ר' משה חבושה מירושלים. בסיום התפילה בירך הרב שליט"א את הציבור בברכת מי שבירך

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (1)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (2)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (3)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (4)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (5)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (6)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (7)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (8)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (9)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (10)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (11)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (12)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (13)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (14)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (15)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (16)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (17)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (18)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (19)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (20)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (21)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (22)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (23)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (24)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (25)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (26)

עצרת סליחות אשדוד עם הרב עמאר (27)