קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין כ"ק האדמו"רים מנאראל וזוטשקא שליט"א - ונכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנא זצוק"ל ואב"ד מאקאווא ב"ב זצוק"ל. נכד להרה"צ רבי זלמן שפירא ראש הכוללים ד'נאראל ולהרה"צ רבי גדליה משה רוזנבוים. בסנדקאות כובד הסבא כ"ק האדמו"ר מנאראל ובברכות כובד הסבא כ"ק האדמו"ר  מזוטשקא. ובשאר הכיבודים כובדו רבני המשפחה • צילום יהודה פרקוביץ

ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (1) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (2) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (3) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (4) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (5) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (6) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (7) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (8) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (9) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (10) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (11) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (12) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (13) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (14) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (15) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (16) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (17) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (18) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (19) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (20) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (21) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (22) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (23) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (24) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (25) ברית לנין האדמורים מזוטשקא ונאראל אלול עו (26)