אתמול (שלישי) התקיימה שמחת נישואי נין כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א, נכד לחתנו הגה"צ רבי חיים דב שטרן שליט"א אב"ד סקולען ב"ב, בן כ"ק גאב"ד ביליץ זצ"ל, בן לחתנו הרב שמואל הלפרט שליט"א, בן הרה"צ רבי מאיר הלפרט שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, עב"ג בת הרה"צ רבי אליעזר ארנסטר שליט"א אב"ד קרית מאור חיים צפת. השמחה נערכה באולמי התמר בבני ברק • צילום: שוקי לרר

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (1)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (2)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (3)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (4)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (5)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (6)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (7)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (8)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (9)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (10)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (11)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (12)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (13)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (14)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (15)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (16)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (17)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (18)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (19)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (20)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (21)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (22)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (23)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (24)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (25)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (26)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (27)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (28)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (29)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (30)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (31)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (32)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (33)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (34)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (35)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (36)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (37)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (38)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (39)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (40)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (41)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (42)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (43)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (44)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (45)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (46)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (47)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (48)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (49)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (50)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (51)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (52)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (53)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (54)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (55)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (56)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (57)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (58)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (59)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (60)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (61)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (62)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (63)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (64)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (65)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (66)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (67)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (68)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (69)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (70)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (71)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (72)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (73)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (74)

שמחת בית סקולען – ביליץ – אלכסנדר – מאור חיים • גלריה ראשונה (75)