הגה"צ רבי אליעזר ארנסטר הוא נכד של האמרי חיים מויזניץ וגיס של האדמו"ר מויזניץ שליט"א שניהם חתנים אצל גאב"ד שטרסבורג