פתיחת בית ספר חדש לבנות על טהרת הקודש, בראשות הגאב"ד הגרי"ט וייס, חברי הבד"ץ, אדמו"רים ורבנים רבים, שהשתתפו במעמד הפתיחה ובקביעת המזוזות, בהנהלת הרה"ג רבי שלמה באמבעגער שליט"א בעידודם ובברכתם של גדולי ישראל • צילום: שוקי לרר

פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (1) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (2) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (3) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (4) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (5) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (6) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (7) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (8) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (9) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (10) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (11) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (12) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (13) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (14) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (15) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (16) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (17) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (18) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (19) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (20) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (21) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (22) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (23) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (24) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (25) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (26) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (27) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (28) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (29) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (30) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (31) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (32) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (33) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (34) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (35) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (36) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (37) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (38) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (39) פתיחת בית ספר חדש על טהרת הקודש בירושלים (40)