כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א שהה בשבוע האחרון בארה"ב. במהלך שהותו השתתף בשמחת הנישואין לנכדי אביו האדמו"ר הרה"ק ה'עקבי אבירים' מסאדיגורה זיע"א ובשמחת הברית לנכד גיסו הרה"ג ר' יעקב פעלדמאן שליט"א. כמו כן הגיע לסיור מיוחד באתר הבניה של ביהמ"ד החדש של חסידי סאדיגורה ההולך ונבנה בלייקווד וביקר במעונם של אדמורי"ם ורבנים.

האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (1) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (2) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (3) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (4) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (5) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (6) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (7) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (8) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (9) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (10) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (11) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (12) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (13) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (14) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (15) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (16) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (17) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (18) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (19) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (20) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (21) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (22) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (23) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (24) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (25) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (26) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (27) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (28) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (29) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (30) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (31) האדמור מסאדיגורה בארה''ב אלול ע''ו (32)