בשבוע שעבר(חמישי) הגיע כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, לתפילה בער"ח אלול (מוקדם) בקברה של רחל אמנו ע"ה, ומשם המשיך האדמו"ר לתפילה בציונו של אביו כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט בעל ה'באר יעקב' זי"ע, באוהל אדמו"רי בית נדבורנה שבמרומי הר הזיתים בירושלים • גלריה

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (1)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (2)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (3)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (4)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (5)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (6)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (7)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (8)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (9)

נדבורנה האדמור בתפילה בערח אלול בקבר רחל ובציונו של אביו זצ''ל (10)