ככלות השלושים להסתלקות כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל יוסף מאשלג זצ"ל עלו בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר שליט"א ואחיו הרה"צ רבי אליהו ישראל הלוי אשלג שליט"א רב בית המדרש לפקוד את הציון הקדוש בהר המנוחות, לאחר מכן יצאו לתפילה למנהרות הכותל המערבי מול מקום קודש הקודשים לישועת הכלל והפרט, במסגרת המסע עלה להתברך אצל כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א אצל גאב"ד ירושלים שליט"א והרה"צ רבי מרדכי שיינברגר שליט"א.

האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (8)
האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (1)

האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (2)

האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (3)

האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (4)

האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (5)

האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (6)

האדמור מאשלג אצל אדמורים אלול ע''ו (7)