צפו בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי אשר ישעיה'ו אייכנשטיין שליט"א רב בית המדרש ספינקא בבני ברק, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א, השמחה התקיימה באולמי פארהנד בבית שמש, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים וקהל חסידים רב • צילום: יהושע פרוכטר - מערכת 'אידישע נייעס'.

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (1)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (2)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (3)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (4)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (5)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (6)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (7)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (8)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (9)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (10)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (11)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (12)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (13)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (14)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (15)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (16)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (17)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (18)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (19)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (20)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (21)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (22)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (23)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (24)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (25)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (26)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (27)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (28)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (29)

בְּרִנָּה יָגִילוּ • שמחת בית ספינקא – בערגסאז בית שמש (30)