השבוע (ראשון) התקיים מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש טענקא בשדרה ה- 12 בשכונת בורו פארק בברוקלין שבניו יורק, בראשות כ"ק האדמו"ר מטענקא שליט"א, ובהשתתפות אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב שחגגו ברחובה של עיר, בסיום נערך סעודת מצווה בשילוב יובל החמישים לקהילה, צלם האתר שנכח תיעד גלריה מרהיבה • צילום: JDN

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (1)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (2)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (3)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (4)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (5)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (6)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (7)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (8)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (9)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (10)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (11)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (12)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (13)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (14)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (15)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (16)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (17)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (18)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (19)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (20)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (21)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (22)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (23)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (24)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (25)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (26)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (27)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (28)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (29)

טענקא • יובל החמישים לקהילה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה (30)