השבוע (ראשון) התקיימה עצרת הספד בלונדון הבירה לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד הגאון הגדול רבי אריה לייב פינקל זצ"ל, בהשתתפות רב ביהמ"ד סיני הרה"ג רבי יששכר דוב קנאפפלער שליט"א, והגאון רבי בנימין קרלבך שליט"א מראיש ישיבת מיר ברכפלד, בנו הגאון רבי בנימין פינקל שליט"א מראשי הישיבה. המעמד התקיים בביהמ"ד סיני בשכונת גולדס גרין שבלונדון • צילום: JDN

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (1)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (2)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (3)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (4)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (5)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (6)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (7)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (8)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (9)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (10)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (11)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (12)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (13)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (14)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (15)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (16)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (17)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (18)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (19)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (20)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (21)

לונדון עצרת הספד לזכרו של ראש ישיבת מיר - ברכפלד (22)