במעמד מרשים ומיוחד התקיים במוצאי שבת מלווה המלכה השנתית וערב הערכה והוקרה לטובת ישיבת "עטרת צבי" באשדוד בראשותו של הגאון רבי אברהם אלטמן שליט"א. ובהשתתפות אדמורי"ם, דיינים רבנים ואורחים חשובים.

במעמד מרשים ומיוחד התקיים במוצאי שבת מלווה המלכה השנתית וערב הערכה והוקרה לטובת ישיבת "עטרת צבי" באשדוד בראשותו של הרה"ג רבי אברהם אלטמן. ובהשתתפות אדמורי"ם, דיינים רבנים ואורחים חשובים.

הרה"ג ר' אברהם אלטמן ראש הישיבה פתח בברכת א גוטע וואך וברוכים הבאים לכבוד האורחים החשובים אשר באו לכינוס חשוב זה אשר מטרתו לרומם ולפאר את התורה בעירנו. בדבריו ציין כי אזכרה ימים מקדם כאשר זכינו לחסות בצילם של הני רברבי הגאונים הצדיקים האדמו"ר מפיטסבורג זי"ע והאדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא זי"ע שהיו תושבי עירנו וזכינו לקבל מהם ברכה עצה ותושיה עוד באותם ימים שאשדוד היתה ברובה חולות והשממון היה ניכר אז בכל אזור, אך ב"ה אינה נפלה הזכות לנו להקים אז ישיבת "עטרת צבי" ברובע א' אשר ממנה בס"ד גדלו ויצאו פירות מתוקים בהם רבנים חשובים המכהנים ביד רמה בתפקידים תורניים חשובים ורבני קהילות בארץ ובחו"ל.

את הנאום המרכזי לכבוד המעמד נשא הרה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג, משגיח ישיבת אלכסנדר בבני ברק שריתק את השומעים בדבריו המאלפים, עם מעשים נפלאים תוך כדי שהפליג בדבריו על אבן פינת יוקרת בעיר אשדוד של המגדלור ישיבת "עטרת צבי" כשלפתע ביקש לומר משהו וביקש שהציבור כולו יענה אמן ופתח בתפילה: "אבינו מלכנו מחוק ברחמי הרבים כל שטרי חובות מורינו ראש הישיבה", כן יהי רצון כשהקהל ענה אמן בהתלהבות.

בסיום הוקיר לשבח את המפעל הגדול של ישיבת "עטרת צבי" מאז שהוקם בעיר אשדוד ומהווה קרן אור למרחקים כשעל הכל ניצב במסירות רבה הראש ישיבה הרה"ג ר' אברהם אלטמן.

בשירה ובזמרה הנעים בטוב טעם הבעל נגן ר' אהרון ברייער.

האדמו"ר מפיטסבורג נשא דברי ברכה והערכה לכבוד ראש הישבה הגר"א אלטמן על מפעלו הכביר כשקודם לכן הזכיר הגר"א אלטמן על הקשר האדוק שהיה עם אביו בעל האמונת אברהם זצ"ל בימיה הראשונים של הקהילה החרדית בעיר אשדוד.

במעמד השתתפו עוד רבנים ואדמורי"ם חשובים.

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (1)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (2)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (3)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (4)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (5)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (6)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (7)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (8)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (9)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (10)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (11)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (12)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (13)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (14)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (15)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (16)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (17)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (18)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (19)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (20)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (21)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (22)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (23)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (24)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (25)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (26)דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (18)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (19)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (20)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (21)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (22)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (23)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (24)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (25)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (26)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (17)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (16)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (15)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (14)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (13)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (12)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (11)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (10)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (9)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (1)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (2)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (3)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (4)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (5)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (6)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (7)

דינר עטרת צבי בראשות הגרא אלטמן (8)