אמש נערכה שמחת נישואי בן כ"ק האדמו"ר מקוידינוב שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א, עב"ג נינת כ"ק האדמו"ר בעל "דברי יחזקאל שרגא" מסטראפקוב זצ"ל נכדה לחתנו הרב יעקב יצחק מושקוביץ שליט"א בת לחתנו הרב ישכר דוד לעזער שליט"א, בהשתתפות אדמו"רים רבנים, וקהל חסידים רב • צילום: שוקי לרר

חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (1) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (3) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (4) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (5) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (6) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (7) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (8) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (9) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (10) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (11) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (12) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (13) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (14) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (15) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (16) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (17) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (18) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (19) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (20) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (21) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (22) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (23) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (24) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (25) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (26) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (27) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (28) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (30) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (31) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (32) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (33) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (34) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (35) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (36) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (37) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (38) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (39) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (40) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (41) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (42) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (43) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (44) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (45) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (46) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (47) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (48) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (49) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (50) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (51) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (52) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (53) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (54) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (55) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (56) חתונת קוידינוב נאראל אלול ע''ו (57)