מאות ליוו למנוחות את הרבנית מנאראל ע"ה, קהל רב בראשות אדמו"רים ורבנים רבים השתתפו היום בשעות הצהריים במסע הלווייתה של הרבנית הצדקנית מרים דבורה שפירא ע"ה, א"ח של יבדלח"ט כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א, שנפטרה אמש (רביעי) בארה"ב • צילום: שוקי לרר

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (1)

היום בשעות הצהריים התקיימה הלוייתה של הרבנית הצדקנית מנאראל ע"ה א"ח להבדלח"ט כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א, בת כ"ק האדמו"ר מקאזלאוו זצ"ל שנפטרה אתמול (רביעי) בארה"ב.

כזכור הרבנית נפטרה ביום חתונת נכדה, בן לחתנה כ"ק האדמו"ר מקוידינוב שליט"א, ובעקבות כך לא הודיעו לבני המשפחה בכדי שיוכלו להשתתף בשמחה.

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (2)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (3)

במסע הלוויה שיצא מבית המדרש נאראל בבני ברק הספידו בניה הגה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א רב אב"ד דחסידי נאראל, הגה"צ רבי שלום זלמן יוסף שפירא שליט"א ראש הכוולים דנאראל, והרה"צ רבי אשר שפירא שליט"א מלונדון. חתנה כ"ק האדמו"ר מקוידינוב שליט"א, את סיום ההספדים נעל בעלה כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א שבכה אחריה בבכי וסיפר על היותה אישה גדולה, על מעשי החסד שהיא עשתה, בתום ההספדים עשו קריעה ולאחר אמירת הקדיש יצאה מסע ההלוויה לעבר קרית בעלזא בירושלים, בדרכה למנוחות עולמים בהר המנוחות בירושלים.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.
וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (4)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (5)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (7)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (8)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (9)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (10)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (11)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (12)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (13)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (14)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (15)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (16)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (17)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (18)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (19)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (20)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (21)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (22)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (23)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (24)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (25)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (26)

וכבוד עשו לה במותה • מסע הלויית הרבנית הצדקנית מנאראל עה (27)