שר הבריאות הרב יעקב ליצמן ביקר הערב במעונו של מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א רבה של רמת השרון לברך ולהתברך לקראת השנה החדשה הבעל"ט • במהלך הביקור העניק הגר"י אדלשטיין מכתב ברכה והוקרה לשר הבריאות על פועלו הרב ועזרתו התמידית להרב שליט"א בחודשים האחרונים במהלך ימי חוליו.

הרב יעקב ליצמן אצל רבי יעקב אדלשטיין אלול ע''ו (1) הרב יעקב ליצמן אצל רבי יעקב אדלשטיין אלול ע''ו (2) הרב יעקב ליצמן אצל רבי יעקב אדלשטיין אלול ע''ו (3) הרב יעקב ליצמן אצל רבי יעקב אדלשטיין אלול ע''ו (4) הרב יעקב ליצמן אצל רבי יעקב אדלשטיין אלול ע''ו (5) הרב יעקב ליצמן אצל רבי יעקב אדלשטיין אלול ע''ו (6)