קהל רב השתתף בשמחת נישואי נכדת ראש ישיבת ערלוי הגה"צ רבי אברהם שמואל בנימין סופר שליט"א בת לחתנו הרב שרגא פייבל שטאגר שליט"א החתן נכד הגאון רבי יעקב חיים קליין שליט"א גאב"ד יסודות בן לחתנו הרב אברהם שמואל בנימין פרקש • צילום: ברוך אוביץ

חתונת ערלוי יסודות (2) חתונת ערלוי יסודות (3) חתונת ערלוי יסודות (4) חתונת ערלוי יסודות (5) חתונת ערלוי יסודות (6) חתונת ערלוי יסודות (7) חתונת ערלוי יסודות (8) חתונת ערלוי יסודות (9) חתונת ערלוי יסודות (10) חתונת ערלוי יסודות (11) חתונת ערלוי יסודות (12) חתונת ערלוי יסודות (13) חתונת ערלוי יסודות (14) חתונת ערלוי יסודות (15) חתונת ערלוי יסודות (16) חתונת ערלוי יסודות (17) חתונת ערלוי יסודות (18) חתונת ערלוי יסודות (19) חתונת ערלוי יסודות (20) חתונת ערלוי יסודות (21) חתונת ערלוי יסודות (23) חתונת ערלוי יסודות (24) חתונת ערלוי יסודות (25) חתונת ערלוי יסודות (26) חתונת ערלוי יסודות (27) חתונת ערלוי יסודות (28) חתונת ערלוי יסודות (29) חתונת ערלוי יסודות (30) חתונת ערלוי יסודות (31) חתונת ערלוי יסודות (32) חתונת ערלוי יסודות (33) חתונת ערלוי יסודות (34) חתונת ערלוי יסודות (35) חתונת ערלוי יסודות (36) חתונת ערלוי יסודות (37) חתונת ערלוי יסודות (38) חתונת ערלוי יסודות (39) חתונת ערלוי יסודות (40) חתונת ערלוי יסודות (41) חתונת ערלוי יסודות (42) חתונת ערלוי יסודות (43) חתונת ערלוי יסודות (44) חתונת ערלוי יסודות (45) חתונת ערלוי יסודות (46) חתונת ערלוי יסודות (47) חתונת ערלוי יסודות (48) חתונת ערלוי יסודות (49) חתונת ערלוי יסודות (50) חתונת ערלוי יסודות (51) חתונת ערלוי יסודות (52) חתונת ערלוי יסודות (53) חתונת ערלוי יסודות (54) חתונת ערלוי יסודות (55) חתונת ערלוי יסודות (56) חתונת ערלוי יסודות (57) חתונת ערלוי יסודות (58) חתונת ערלוי יסודות (59) חתונת ערלוי יסודות (60) חתונת ערלוי יסודות (61) חתונת ערלוי יסודות (62) חתונת ערלוי יסודות (63) חתונת ערלוי יסודות (64) חתונת ערלוי יסודות (65) חתונת ערלוי יסודות (66) חתונת ערלוי יסודות (67) חתונת ערלוי יסודות (68)