מאות השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לישיבת נייטרא במאונט קיסקא ארה"ב שבראשות כ"ק האדמו"ר מנייטרא שליט"א • ספר התורה נודב ע"י משפחת אייזדארפער הנכבדה לע"נ אביהם הרה"ח ר' אברהם יצחק אייזדארפער ז"ל.

בתמונה: כ"ק האדמו"ר הברך משה מסאטמאר זי"ע בביקור במחנה נייטרא:
נייטרא הכנסת ספר תורה (1) נייטרא הכנסת ספר תורה (2) נייטרא הכנסת ספר תורה (3) נייטרא הכנסת ספר תורה (4) נייטרא הכנסת ספר תורה (5) נייטרא הכנסת ספר תורה (6) נייטרא הכנסת ספר תורה (7) נייטרא הכנסת ספר תורה (8) נייטרא הכנסת ספר תורה (9) נייטרא הכנסת ספר תורה (10) נייטרא הכנסת ספר תורה (11) נייטרא הכנסת ספר תורה (12) נייטרא הכנסת ספר תורה (13) נייטרא הכנסת ספר תורה (14) נייטרא הכנסת ספר תורה (15) נייטרא הכנסת ספר תורה (16) נייטרא הכנסת ספר תורה (17) נייטרא הכנסת ספר תורה (18) נייטרא הכנסת ספר תורה (19) נייטרא הכנסת ספר תורה (20) נייטרא הכנסת ספר תורה (21) נייטרא הכנסת ספר תורה (22) נייטרא הכנסת ספר תורה (23) נייטרא הכנסת ספר תורה (24) נייטרא הכנסת ספר תורה (25) נייטרא הכנסת ספר תורה (26) נייטרא הכנסת ספר תורה (27) נייטרא הכנסת ספר תורה (28) נייטרא הכנסת ספר תורה (29) נייטרא הכנסת ספר תורה (30) נייטרא הכנסת ספר תורה (31) נייטרא הכנסת ספר תורה (32) נייטרא הכנסת ספר תורה (33) נייטרא הכנסת ספר תורה (34) נייטרא הכנסת ספר תורה (35) נייטרא הכנסת ספר תורה (36) נייטרא הכנסת ספר תורה (37) נייטרא הכנסת ספר תורה (38) נייטרא הכנסת ספר תורה (39) נייטרא הכנסת ספר תורה (40) נייטרא הכנסת ספר תורה (41) נייטרא הכנסת ספר תורה (42) נייטרא הכנסת ספר תורה (43) נייטרא הכנסת ספר תורה (44) נייטרא הכנסת ספר תורה (45) נייטרא הכנסת ספר תורה (46) נייטרא הכנסת ספר תורה (47) נייטרא הכנסת ספר תורה (48) נייטרא הכנסת ספר תורה (49) נייטרא הכנסת ספר תורה (50) נייטרא הכנסת ספר תורה (55) נייטרא הכנסת ספר תורה (56) נייטרא הכנסת ספר תורה (57) נייטרא הכנסת ספר תורה (58) נייטרא הכנסת ספר תורה (59) נייטרא הכנסת ספר תורה (60) נייטרא הכנסת ספר תורה (61) נייטרא הכנסת ספר תורה (62) נייטרא הכנסת ספר תורה (63) נייטרא הכנסת ספר תורה (64) נייטרא הכנסת ספר תורה (65) נייטרא הכנסת ספר תורה (66) נייטרא הכנסת ספר תורה (67) נייטרא הכנסת ספר תורה (68) נייטרא הכנסת ספר תורה (69) נייטרא הכנסת ספר תורה (70) נייטרא הכנסת ספר תורה (71) נייטרא הכנסת ספר תורה (72) נייטרא הכנסת ספר תורה (73) נייטרא הכנסת ספר תורה (74) נייטרא הכנסת ספר תורה (75) נייטרא הכנסת ספר תורה (76) נייטרא הכנסת ספר תורה (77) נייטרא הכנסת ספר תורה (78) נייטרא הכנסת ספר תורה (79) נייטרא הכנסת ספר תורה (80) נייטרא הכנסת ספר תורה (81) נייטרא הכנסת ספר תורה (82) נייטרא הכנסת ספר תורה (83) נייטרא הכנסת ספר תורה (84) נייטרא הכנסת ספר תורה (85) נייטרא הכנסת ספר תורה (86)