כלתו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן אשת חבר להגאון רבי שרגא שטיינמן לרגל היארצייט החל היום

IMG-20160918-WA0172 IMG-20160918-WA0173 IMG-20160918-WA0174 IMG-20160918-WA0175