כ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א שהה בשבת האחרונה באשדוד לרגל השלום זכר להולדת נכדו. התפילות והשולחנות נערכו בבית המדרש "מאורי אור" שבראשות הגר"א שטרן שליט"א • צילום: יוסי לוי - אשדוד בכותרות

האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (1) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (2) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (3) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (4) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (5) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (6) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (7) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (8) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (9) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (10) האדמור מניקלשבורג באשדוד אלול עו (11)