אלפים השתתפו אמש במסע הלויית הגאון רבי משה אליעזר גרשנוביץ זצ"ל מפלטבוש ניו יורק - מסע ההלויייה יצא מבית גיסו מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ברח' וילקומיררר בבני ברק • צילום: שוקי לרר

הלויית הרב גרשנוביץ זצל (1) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (2) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (3) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (4) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (5) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (6) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (7) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (8) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (9) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (10) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (11) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (12) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (13) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (14) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (15) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (16) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (17) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (18) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (19) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (20) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (21) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (22) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (23) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (24) הלויית הרב גרשנוביץ זצל (25)