הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זי"ע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים

קהל רב השתתף בהילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים בשילוב ציון 75 שנה לייסוד ישיבת שומרי אמונים, האירוע ההיסטורי נערך בהשתתפות ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי, ר"י מיר הגר"א פינקל, האדמו"רים מפינסק קרלין ופשיסחא, רבנים אישי ציבור וקהל רב, את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלעדצהיילר שליט"א • גלריה

מעמד רווי הוד התקיים ביום חמישי ה' אלול, יומא דהילולא הרביעי של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצוקללה"ה, בהיכל הישיבה שנוסדה ע"י בעל השומר אמונים זצוק"ל ובנו בעל ההילולא זצוק"ל בקרית שומרי אמונים בירושלים.
הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (1)

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (2)

המעמד שולב עם סעודת ההילולא לרגל ציון 75 שנים ליסוד הישיבה הקדושה העומדת כיום בכותל המזרח של הישיבות החסידויות בארה"ק, ומעמד חלוקת תעודות הוקרה לתלמידים שעמדו בכור המבחן ונבחנו על עשרות ומאות דפי גמרא בהצלחה ובידיעה ברורה.

טרם תחילת המעמד הוצגה תערוכה ובה תמונות רבות חלקם נדירות שנחשפו במעמד לראשונה, וסקרו את שבעים וחמש שנות הישיבה, כאשר המשתתפים עמדו נפעמים למראה תמונות אלו, בהם גדולי ישראל בביקורם בישיבה, תמונות מהיכל הישיבה משנים עברו, ועל כולם הרבי זצ"ל בביקוריו בישיבה בעת סדרי הלימוד ובמעמדי חלוקת פרסים.
את הערב הנחה בטוב טעם הרב נחמן גרוסמן הי"ו שתיאר את הקשר החזק של האדמו"ר זצ"ל בעל ההילולא עם ישיבתו ועל הדגש הגדול שהשקיע בתלמידים ובידיעת התורה שלהם.

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (3)

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (4)

בהמשך הערב תיאר הרה"ח מרדכי יצחק שפיצר הי"ו מזקני החסידים את ימי הבראשית של הקמת הישיבה, בבחינת והיה ראשיתך מצער ועל הקשיים הגדולים שעמדו לפתחו של הרבי זצ"ל מחד, ומאידך על ההשקעה המרובה שנתן את כל מאוויו וכוחותיו להצלחת תלמידי הישיבה, בפרט באותם ימים כשרובם היו שרידי חרב ניצולי השואה האיומה שעלו ארצה ללא קרוב ומודע והרבי זצ"ל השכיל להבין שבאם לא תוקם ישיבה ראויה שתקבל אותם בין כותליה ותלווה את התלמידים ברו"ג הרי שהאופציה השניה היא להגיע לאחד הקיבוצים שעשו שמות בנשמות ישראל באותם ימים.

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (5)

לאחמ"כ עלה הרה"ח ר' ישראל שפיצר שיחי' שסיפר על קורות הישיבה לפני כ- 30 שנים בעת שלמד בה, תוך אזכור רגעים מרטיטים מחיי הרבי זצ"ל ועל הקשר שלו עם הישיבה כשהוא שם על לבו כל פרט ופרט של הבחורים הן ברוחניות לגבי ההישגים שלהם תוך שהוא דורש שאיפות ומטרות ובחינות של אלפי דפי גמרא בע"פ והן בשימת לב לכל פרט ופרט בפן הגשמי, כשהוא מציין שבעת שהקימו את בניני הישיבה הנוכחים סיפר לו הרבי זצ"ל שלא יכול היה לתת תנומה לעפעפיו מחמת וטרם הוסדרה שם מערכת מיזוג אויר לטובת התלמידים. וגם לרבות לאחר שסיימו את משנת תלמודם בישיבה המשיך הרבי זצ"ל בעינא פקיחא את הקשר עם כל תלמיד ותלמיד ואף לאחר שנישאו היה עומד בקשר איתם לשמור את דרך החיים ולסייע להם בכל העניינים הן ברוחניות והן בגשמיות. לאחמ"כ התקיים סיום מסכת ע"י בנו הבה"ח כמר יעקב שפיצר ני"ו.

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (6)

ברוב קשה האזינו הנוכחים לדברי הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל, שכיבד בנוכחותו את האירוע וקרא לתלמידים להתחזק בלימוד התורה והביע את שמחתו על הזכות להשתתף בשמחת גומרה של תורה וחלוקת תעודות לתלמידים שנבחנו עשרות ומאות דפי גמרא.

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (7)

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלדצהיילר שליט"א שהעלה זיכרונות והנהגות מימי חייו של זקנו בעל ההילולא זצ"ל ועל הקשר שלו עם תלמידי הישיבה והעלה על נס את התמסרותו לכל תלמיד ותלמיד, ועל הזכות הגדולה שיש לנו כיום בבחינת מה זרעו בחיים אף הוא בחיים ועיקר תולדותיהם שם צדיקים תורה ומעשים טובים ובוודאי גם כיום עומד מלמעלה ומשפיע שפע רב לישיבה ולמרות כל הקשיים העומדים בדרכם של תלמידי הישיבה ב"ה זוכים אנו לראות פירות מבורכים הן בכלל בהתרחבות הישיבה והן בפרט בכל בחור ובחור שהישיבה משקיעה בחינוכם והגדלת הישגיהם.

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (8)

את תעודות ההוקרה לתלמידים שזרעו בדמעה ובאו לקצור ברינה, חילקו רמ"י הישיבה שליט"א, האירוע הסתיים בשעת לילה מאוחרת ולוותה בשיר וזמר ע"י חברי מקהלת מלכות.

באירוע השתתפו כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א, כ"ק האדמו"ר מפשיסחא שליט"א, רה"י הגר"נ נוסבוים שליט"א, ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א, הרב אהרן רוז שליט"א רב ביה"ח ביקור חולים, חכמי ורבני הישיבה שליט"א, רבנים חשובים ואישי ציבור.

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (9)

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (10)

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (11)

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (12)

הילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זיע בשילוב ציון 75 שנה ליסוד ישיבת שומרי אמונים (13)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן