במלאות השנה לפטירתו של אב"ד תולדות שמואל הגה"צ רבי זעליג לייב טויסיג זצ"ל, הוכנס ספר תורה לזכרו בהיכל בית מדרשו, התהלוכה יצאה ברחובה של עיר בתופים ובמחולות מביתו לעבר הביהמ"ד בגבעת שאול בירושלים, בהשתתפות אדמו"רים, רבנים, קהל ידידים ומתפללי בית מדרשו • גלריה

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (1)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (1)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (2)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (2)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (3)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (3)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (4)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (4)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (5)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (5)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (6)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (6)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (7)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (7)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (8)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (8)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (9)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (9)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (10)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (11)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (12)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (13)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (14)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (15)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (16)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (17)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (18)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (19)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (20)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (21)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (22)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (23)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (24)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (25)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (26)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (27)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (28)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (29)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (30)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (31)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (32)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (33)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (34)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (35)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (36)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (37)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (38)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (39)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (40)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (41)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (42)

תולדות שמואל • במלאות שנה לאדמור נערך מעמד הכנסת ספר תורה (43)