קהל רב השתתף בשמחת הנישואין להחתן בן הגה"צ רבי אלכסנדר חיים אשכנזי בן האדמו"ר מאלעסק שליט"א וחתן האדמו"ר מחוסט שליט"א ונכד האדמו"ר מווערדאן שליט"א עב"ג הכלה בת הגה"צ רבי נפתלי מאיר באב"ד אבד"ק טארניפאל • צילום: JDN

שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (1) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (2) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (3) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (4) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (5) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (6) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (7) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (8) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (9) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (10) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (11) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (12) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (13) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (14) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (15) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (16) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (17) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (18) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (19) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (20) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (21) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (22) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (23) שמחת בית ווערדאן - חוסט - אלעסק- טארניפאל (24)