לקראת הימים הנוראים הבעל"ט נערכים בחסידות ויז'ניץ לקליטת אלפי החסידים שיגיעו מכל רחבי הארץ והעולם לשהות במחיצת מרן האדמו"ר שליט"א בקרית ויז'ניץ בבני ברק • צפו בתיעוד מהקמת האוהל הענק על חלק מהאגף החדש הנבנה להרחבת ביהמ"ד הגדול שם ייערכו השולחנות והמעמדים המרכזיים.

אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (1) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (2) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (3) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (4) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (5) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (6) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (7) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (8) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (9) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (10) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (11) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (12) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (13) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (14) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (15) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (16) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (17) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (18) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (19) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (20) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (21) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (22) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (23) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (24) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (25) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (26) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (27) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (28) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (29) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (30) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (31) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (32) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (33) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (34) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (35) אוהל הטיש ויזניץ אלול עו (36)ל חל