קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות לנכדת כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א בת לבנו הרה"צ ר' שמואל צבי שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מראדושיץ זצ"ל, עב"ג החתן מנחם נחום ני"ו בן הרה"צ ר' נפתלי צבי מאסקאוויטש שליט"א בן כ"ק אדמו"ר משאץ שליט"א וחתן כ"ק אדמו"ר ממאכנובקא בעלזא שליט"א. השמחה התקיימה במסגרת מלווה מלכה בהיכל בית המדרש מעליץ במוצש"ק פר' כי תצא י"ד אלול תשע"ו.

ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו, בחלוקת שום ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו, בריקוד עד הנה ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו, בריקוד עם עתיד להיות נכד ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו1 ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו2 ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו3 ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו4 ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו5 ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו6 ש''ב מעליץ - מאכנובקא, אלול ע''ו7