אדמו"רים ורבים רבים השתתפו השבוע (רביעי) בשמחת נישואי בן כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א, עב"ג נכדת הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס מספינקא זצ"ל, בת לחתנו הרה"צ רבי מרדכי זושא טווערסקי שליט"א. בן כ"ק האדמו"ר מטריסק לונדון שליט"א, השמחה התקיימה באולמי 'היכלי הפאר' ברחוב שלמה המלך בבני ברק • צילום: שוקי לרר

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (1)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (2)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (3)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (4)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (5)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (6)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (7)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (8)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (9)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (10)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (11)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (12)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (13)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (14)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (15)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (16)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (17)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (18)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (19)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (20)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (21)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (22)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (23)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (24)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (25)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (26)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (27)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (28)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (29)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (30)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (31)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (32)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (33)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (34)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (35)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (36)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (37)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (38)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (39)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (40)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (41)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (42)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (43)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (44)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (45)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (46)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (47)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (48)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (49)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (50)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (51)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (52)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (53)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (54)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (55)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (56)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (57)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (58)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (59)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (60)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (61)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (62)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (63)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (64)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (65)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (66)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (67)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (68)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (69)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (70)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (71)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (72)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (73)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (74)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (75)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (76)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (77)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (78)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (79)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (80)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (81)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (82)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (83)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (84)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (85)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (86)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (87)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (88)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (89)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (90)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (91)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (92)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (93)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (94)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (95)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (96)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (97)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (98)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (99)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (100)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (101)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (102)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (103)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (104)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (105)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (106)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (107)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (108)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (109)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (110)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (111)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (112)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (113)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (114)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (115)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (116)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (117)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (118)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (119)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (120)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (121)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (122)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (123)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (124)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (125)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (126)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (127)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (128)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (129)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (130)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (131)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (132)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (133)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (134)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (135)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (136)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (137)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (138)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (139)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (140)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (141)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (142)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (143)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (144)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (145)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (146)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (147)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (148)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (149)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (150)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (151)

שמחת החתונה בחצרות שומרי אמונים אשדוד – טריסק לונדון – ספינקא (152)