קהל חסידים רב שבתו השבת (כי תבוא) במחיצתו של כ"ק האדמו"רים מטריסק לונדון,שומרי אמונים אשדוד וספינקא שליט"א, לרגל שמחת שבת שבע ברכות לבן כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי מרדכי זוסיא טווערסקי שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מטריסק לונדון שליט"א, עב"ג נכדת הרה"צ רבי יצחק אייזיק וייס מספינקא זצ"ל, השמחה התקיימה בבית המדרש ספינקא ברחוב דונולו בבני ברק • צילום: שוקי לרר

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (1)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (2)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (3)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (4)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (5)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (6)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (7)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (8)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (9)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (10)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (11)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (12)

יַעְלְזוּ חֲסִידִים • מוצאי שבת שבע ברכות בחצרות טריסק לונדון - שומרי אמונים אשדוד (13)