קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות האחרון לבן כ"ק האדמו"ר מקוידינוב שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א עב"ג נינת כ"ק האדמו"ר בעל "דברי יחזקאל שרגא" מסטראפקוב זצ"ל נכדה לחתנו הרב יעקב יצחק מושקוביץ שליט"א בת לחתנו הרב ישכר דוד לעזער שליט"א, השמחה התקיימה בהיכל ישיבת קוידינוב ברחוב מהרש"ל בבני ברק • צילום יהודה פרקוביץ

שבע ברכות קוידינוב אלול עו (1)

שבע ברכות קוידינוב אלול עו (2) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (3) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (4) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (5) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (6) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (7) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (8) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (9) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (10) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (11) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (12) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (13) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (14) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (15) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (16) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (17) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (18) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (19) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (20) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (21) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (22) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (23) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (24) שבע ברכות קוידינוב אלול עו (25)