השבוע (ראשון) הגיע כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א לקרית ויז'ניץ בבני ברק בהיכל בית המדרש הגדול, שם נתן שיחת חיזוק והתעוררות לקראת הימים הבעל"ט • צילום: שוקי לרר

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (1)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (2)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (3)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (4)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (5)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (6)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (7)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (8)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (9)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (10)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (11)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (12)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (13)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (14)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (15)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (16)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (17)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (18)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (19)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (20)

קרית ויז'ניץ • האדמו''ר מערלוי בשיחת הכנה לקראת הימים הנוראים (21)