שמחת בר מצוה מיוחדת ומרגשת נערכה באולמי התמר לחניכי "רפואה וחיים" שהגיעו לגיל המצוות, החניכים זכו להופעתם של גדולי וצדיקי הדור שליט"א שטרחו להגיע ולפאר את מסיבת הבר המצווה המיוחדת לכבודם של חניכי האגודה שחגגו את כניסתם לעול המצוות • צילום: שוקי לרר

"סעודת בר המצוה" החגיגית נערכה באולמי התמר, ברוב פאר גיל, התרגשות ושמחה, ובה חברו והשתתפו כל חבריו למשפחת רפואה וחיים יחד עם בני המשפחה והמתנדבים היקרים, אותם הם מכירים מאז היוולדם וכל הצוות המלווה אותם לאורך כל השנים במסירות וברציפות בל תתואר. את השמחה הגדולה האדירו בעלי מנגנים אשר באו להנעים את האירוע בקולם כשכל האורחים והנאספים צופים בהתרגשות ומרקדים בתהלהבות תוך כדי שהם מזילים דמעות התרגשות למראה עיניהם ולמראה גדולי ישראל שהביעו את גודל הזכות והחסד בפרט בימים אלו עם ילדים מיוחדים אלו.

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (1)

שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א יצא מגדרו והגיע באורח נדיר למרות העומס השורר בהיכלו לקראת ראש השנה הקרב ובא עלינו לטובה, מרן הגר"ח שליט"א העניק את ספרו לכל אחד מחתני הבר מצוה והתבטא נפלאות אודות החסד העצום והזכויות הגדולות לתומכי ומתנדבי "רפואה וחיים" העולות על המשקל ומטיף את הכף בראש השנה.

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (2)

מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א הופיע לפאר את שמחת הבר מצוה לכבודם של חתני המצווה ולבטא את הערכתו הרבה לראשי הנהלת האגודה העושים יומם ולילה למען הקל ממצוקות בני ישראל ופועלים גדולות ונצורות להמתיק להם את ימות ושבתות השנה בשמחה ובטוב לבב,

מרן האדמו"ר שליט"א פצח בשירה נרגשת ונלהבת ובירך כי הקב"ה שהוא הכל יכול, יחוס וירפא ויהפוך את כל הדינים לרחמים וחסדים, וכך נזכה לביאת הגואל, כן בירך ברגש רב את כל העסקנים והתרומים לכבוד החתנים והאציל מברכותיו להנהלת האגודה כשהוא מעניק להם דבש לברכה ורימון לר"ה.

כ"ק מרן גאב"ד מאקאווא שליט"א אמר כי כשרואים את הנשמות הללו מבינים מה כוחה של החסד שהנכם עושים איתם ועם בני ביתם, רק השפעות טובות יכול לצאת מזה לכם ולב"ב, יש לכם עם מה לגשת ליום הדין, עם כל הרבה זכויות שנעשים כל השנה עם אלו הילדים".

גאב"ד זכרון מאיר מרן הגרח"מ וואזנר שליט"א, אמר כי תזכו תמיד להיות מן הנותנים והמשפיעים ולא מן המקבלים ח"ו, וכי לראות כאלו ילדים זכים וטהורים, אין מה לומר, רק לבקש מהשי"ת שנזכה לראות את החסדים בכתיבה וחתימה טובה

כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א הקדיש בכתב ידו תהילים מבואר לכל אחד ואחד כשהוא מוסיף שרק הקב"ה יכול לשלם לכם על מה שראיתי ושמעתי שהנכם עושים ויהי חלקי עמכם.

המשפיע הגה"צ רבי אלימילך בידרמן שליט"א נשא דברי ברכה לפני כל המשתתפים ובתוכם אמר: " כיאנשי חסד שעוסקים ושעוזרים לנשמות שבורי לב אלו ומקלים מעליהם, יכולים הם בכח החסד לומר להקב"ה לברך את עם ישראל בשנה טובה ומבורכת"

הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א – חבר מועצת חכמי התורה הוסיף כי נשמות יקרות אלו שהתגלגלו לעולם הזה, זכות נשגבה לעזור להם ולסייע בעדם.

כ"ק מרן האדמו"ר ממחנובקה בעלזא שליט"א אמר מה לנו בסוד ה', כשרואים שאין גבול לחסד ולטוב שהנכם מרעיפים עליהם ועל כל משפחתם, תזכו לפעול עוד כהנה וכהנה.

כ"ק האדמו"ר מאנטניא שליט"א רקד ושימח את כל אחד מחתני הבר מצוה שזרחו וקרנו מאושר.

הגה"צ אבנר עפגין שליט"א אמר כי בספרים הקדושים מובא שזיכוי הרבים נשגב זה, סגולה בדוקה הוא להינצל ולזכות בדין הבא עלינו לטובה.

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (3)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (4)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (5)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (6)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (7)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (8)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (9)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (10)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (11)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (12)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (13)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (14)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (15)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (16)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (17)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (18)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (19)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (20)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (21)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (22)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (23)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (24)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (25)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (26)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (27)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (28)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (29)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (30)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (31)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (32)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (33)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (34)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (35)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (36)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (37)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (38)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (39)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (40)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (41)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (42)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (43)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (44)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (45)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (46)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (47)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (48)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (49)

גדולי וצדיקי הדור בשמחת הבר מצווה לחניכי 'רפואה וחיים' • מרגש (50)