אדמור"ים, רבנים וקהל רב השתתפו השבוע (שלישי) בשמחת בר המצווה לנכד כ"ק האדמו"רים מספינקא ופוריסוב שליט"א בן להרה"צ רבי לייבל כהנא שליט"א • צילום: יהודה פרקוביץ

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (1)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (2)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (3)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (4)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (5)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (6)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (7)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (8)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (9)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (10)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (11)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (12)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (13)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (14)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (15)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (16)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (17)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (18)

ומשפע מצוות תפילין שמחת הבר מצווה לנכד האדמורים מספינקא ופוריסוב (19)